Het spoor terug

100 jaar idealen en illusies deel 14

Het spoor terug

100 jaar idealen en illusies deel 14

Veertiende aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'Op vrouwen, vooruit in de strijd!' over de eerste en tweede feministische golf. Aan het einde van de 19e eeuw begon bij vrouwen het besef door te dringen dat zij tweederangs burgers waren. Indien zij gelijkwaardig aan de man wilden worden, dan moesten zij strijden voor kiesrecht. Ze verenigden zich in vrouwenbonden en gingen schoorvoetend de straat op om voor het eerst te demonstreren. De golf van vrouwenbonden en vrouwenverenigingen die zich op allerlei terreinen inzetten is de eerst feministische golf. Eind jaren zestig van de 20ste eeuw bleek dat de positie van vrouwen nog steeds ondergeschikt was. De seksegelijkheid stond wel formeel in de wet, maar de praktijk was anders; geen gelijk loon voor hetzelfde werk, slechte sociale wetten en geen voorzieningen voor werkende vrouwen. Opnieuw gingen vrouwen de straat op, nu met leuzen als 'Baas in eigen buik', 'de pil in het ziekenfondspakket' en 'recht op abortus'. Ze vormden vrouwenpraatgroepen en richtten Blijf van mijn lijf-huizen op voor vrouwen die mishandeld werden. De tweede feministische golf was een feit.

advertentie