Het Spoor Terug

De gedroomde eeuw: Europa als ideaal

Het Spoor Terug

De gedroomde eeuw: Europa als ideaal

Al eeuwen wordt er gesproken over een Verenigde Staten van Europa. Maar pas na twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw wordt serieus aan het ideaal van integratie gewerkt. Voorvechters van dit ideaal vertellen over hun hoop dat Europa een samenleving zou worden waarin vrede en veiligheid gewaarborgd worden door Europese integratie op federalistische grondslag. Nationalistische belangen zouden hierdoor ondergeschikt worden. De idealen zijn nog steeds niet gerealiseerd, maar er wordt aan gewerkt. Deel 41 van De Gedroomde Eeuw, Ik ben een Europeaan. Samenstelling Gerard Leenders, Kiki Amsberg.