Standplaats Zuid-Afrika

Aflevering 4

Standplaats Zuid-Afrika

Aflevering 4

Eind 1990, ruim een half jaar na de vrijlating van Nelson Mandela en de legalisering van het ANC, gingen verslaggevers Babette Niemel en Roel van Broekhoven naar Zuid-Afrika. Vier maanden lang berichtten zij over de invloed die de veranderende machtsverhoudingen hadden op het leven aldaar.

Weer een aflevering, de tweede, over het onderwijs in Zuid-Afrika.
Voorheen was de enige kans voor zwarten om een beetje redelijk onderwijs te volgen de blanke kostscholen te bezoeken.
Nu komt daar verandering in; zwarte kinderen mogen onderwijs volgen dat vroeger alleen voor blanken gereserveerd was.
Dat vergt nogal wat aanpassing.
Van Broekhoven en Niemel maken de opening mee van het eerste gemengde schooljaar met psalmzingen etc.
Opvallend is dat de scholen nu plotseling van het ene uiterste in het andere vallen: het schoolhoofd weigert cijfers te verstrekken hoeveel zwarte kinderen het onderwijs op zijn school volgen want "Wij weigeren onderscheid te maken tussen blanke en zwarte kinderen. Leerlingen zijn leerlingen."