vismigratie in Nederland

uitzetten van glasaaltjes

vismigratie in Nederland

uitzetten van glasaaltjes

95% van de Nederlandse kust kenmerkt zich door zeeweringen, sluizen en dijken. Door deze strikte afbakening ontstaat er een scheiding tussen zoet en zout water. Vissoorten zoals de paling, die deze overgang nodig hebben, krijgen het hierdoor moeilijk. Jonge paling kan moeilijk tot het voedselrijke zoete water in ons land komen, terwijl volwassen exemplaren de wateren niet kunnen verlaten om het paaigebied op de Atlantische Oceaan te bereiken.
Om de palingstand op peil te houden worden glasaaltjes (jonge paling) uit Engeland geïmporteerd en uitgezet in de Nederlandse zoete wateren.