Diogenes

Korea

Diogenes

Korea

Reportage van Hans Fels over Korea, de scheiding in Noord en Zuid, de aanwezigheid van VS-militairen:

INTERVIEWS
-VS militairen over hun taak en waarom juist de VS daar
zitten -studentenleider over de VS als veroorzaker van de
Koreaanse oorlog en als bezetter van Korea, vastbeslotenheid
de VS te verjagen (demonstreert een molotov-cocktail 8")
-man (biddend bij grens 27") over familie in Noord-Korea waar
hij geen enkel kontakt meer mee heeft;
SHOTS grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea:
-Noord-Korea door prikkeldraad 20"
-observatiepost Tora: bezoekers kijken naar Noord-Korea
waarvandaan propagandamuziek weerklinkt 9"+8" -barakken met
wachtposten bij de demarkatielijn 49" -spin in web + uitzoom
naar grensgebied door prikkeldraad 21" -rondleiding per bus
in gedemilitariseerde zone: inspectie bij checkpoint Alpha
door VN-politieman 1'50"; zaal waar wapenstilstandsvergaderingen worden gehouden 1'38" -VS militairen oa tijdens oefening 45"+1'17"+12";

DUPES
-zw/w ondertekenen wapenstilstandsverdrag 27-07-53 33" -zw/w
VN (VS?) militairen: in aktie oa parachutisten 21"+24" + na
de wapenstilstand 28" + aftocht 5".