Makers van morgen

Caballeros del Cafe

Makers van morgen

Caballeros del Cafe

Fleur Launspach en Bram van Lieshout maakten in Colombia een portret over twee koffieboeren, wier bestaan bedreigd wordt door dalende internationale koffieprijzen.