Carnaval in 's-Hertogenbosch

Orion, maart 1924

Carnaval in 's-Hertogenbosch

Orion, maart 1924

00.01 Perron van station 's-Hertogenbosch waar
stoomlocomotief met tender No. 12 arriveert
00.26 Op straat buiten het station wachtend publiek
00.28 Begroeting o.a. door de stationschef van Prins Carnaval
00.49 Het publiek voor het station. Prins Carnaval en gevolg
passeren en de fanfare speelt
00.58 Prins en gevolg stappen in caleche
01.07 Muziekkorps marcheert voorbij gevolgd door praalwagen
01.23 Optocht gadegeslagen door menigte toeschouwers
01.28 Prins Carnaval stapt uit de caleche
01.30 Wordt toegesproken en ontvangt bloemen
01.39 Harmonie van 'Goutnij en Boer' gevolgd door ruiters,
rijtuigen en auto's
01.59 Rijtuigen in de stoet
02.09 Wagen met opschrift : Die ze zien vliegen, gevolgd door
rijtuigen, praalwagens, ruiters en muziekkorpsen waarna
toeschouwers de stoet besluiten
03.29 Trappen van het stadhuis, Prins Carnaval komt naar
buiten
03.40 Een toeschouwer op het trottoir. De Prins rijdt weg in
de caleche
03.50 Stoet met rijtuigen en muziekkorps
04.01 Optocht waarin rijtuigen gevolgd door menigte en
paardentram
04.16 Feestgangers waaronder een als Charlie Chaplin
04.26 Close-up van koetsier
04.30 Entree van restaurant Groenhuis. Hotel Gouden Leeuw
waar Prins Carnaval naar buiten komt, in de caleche stapt die
wegrijdt
05.03 Sleepbootjes in de haven
05.09 Menigte bij en op brede brug
05.21 Van bovenaf gefilmd : Overizicht van de optocht, de
onthulling van een carnavalsmonument en dansende feestgangers
06.28 Menigte slaat de optocht gade
06.35 Als paardjes verklede, dansende en springende
deelnemers
06.46 Als ridders, pages en pierrots verklede feestgangers
06.58 Zgn. biezepaardjes dansend op het trottoir
07.20 Dansende vader met twee kinderen op de arm
07.23 Dansende nar met kinderen en dansende carnavalvierders
08.04 Dansende verklede kinderen
08.29 Dansende feestgangers in klederdracht, Het onthulde
monument dat een boer voorstelt
09.05 EINDE