De PvdA brengt u een verkiezingsfilmpje

PvdA, 1952

De PvdA brengt u een verkiezingsfilmpje

PvdA, 1952

Minister-president Willem Drees, achter een bureau met bloemen,
wijst op de grote betekenis van verkiezingen in de
democratische landen. Vervolgens spreekt hij over een film
die de Marshall-organisatie heeft laten vervaardigen over de
wederopbouw in Nederland. De PvdA wenst de arbeid die
begonnen is te kunnen voortzetten en in vooruitstrevende zin
te kunnen uitbouwen, gedreven door de gedachte "Door
samenwerking sterk". Drees noemt de arbeid die het
Nederlandse volk na de oorlog voor herstel en wederopbouw
heeft geleverd indrukwekkend. De offers die door het
Nederlandse volk zijn gebracht zijn niet tevergeefs geweest.
De PvdA heeft hier contructief aan kunnen meewerken, en hoe
sterker zij straks uit de verkiezingen tevoorschijn zal
komen, hoe meer zij haar invloed ten goede zal kunnen blijven
uitoefenen. Tot slot zingt Max van Praag het verkiezingslied
van de PvdA.

advertentie