Rost van Tonningen benoemd tot president Nederlandsche Bank

Filmdienst der NSB, 27 maart 1941

Rost van Tonningen benoemd tot president Nederlandsche Bank

Filmdienst der NSB, 27 maart 1941

00.00 Tekst : Spiegel der Beweging nr. 3.
00.17 Tekst : Kameraad M.M. Rost van Tonningen (noot 1)
benoemd tot president van de Ned. Bank Geproj. over
vignet van de NSB (noot 2).
00.20 Portaal van de Ned. Bank, Rokin te Amsterdam (noot 3).
Robertson, de nieuw-benoemde directeur, en Rost van
Tonningen komen naar buiten.
00.35 Na een close-up van beide heren, die elkaar een hand
geven, ziet men ieder zijns weegs gaan.
00.39 Close-up van Rost van Tonningen.
00.45 Long shot van het bankgebouw.
00.59 Einde.