Pieter Winsemus: Het koningsvaandel

Pieter Winsemus: Het koningsvaandel

Aan het begin van de Gouden Eeuw publiceerde Pierius Winsemius (1586-1644) zijn 'Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant'. Daarin beschreef hij de eeuwenlange worsteling om vrijheid en zelfstandigheid, een aaneenschakeling van gevechten en dramatische familietwisten. Het is deze geschiedenis die Pieter Winsemius (geen familie) in 'Het koningsvaandel' tot leven brengt. Maarten Westerveen ging naar Friesland met Pieter Winsemus, oud-minister van VROM.

advertentie