steun vpro

Van slaapliedjes en heimwee

#6 Japan

Van slaapliedjes en heimwee

#6 Japan

Een oud, traditioneel Japans slaapliedje vertelt over meisjes en hun heimwee.

In de tweede reeks Van slaapliedjes en heimwee, horen we geïnterviewden uit Japan, Zuid Afrika, Turkije, Libanon, Ethiopië en de VS. Voor alle geïnterviewden geldt: het zingen van een slaapliedje uit hun jeugd voert hen terug naar het bed uit hun kindertijd.

Een serie verhalen van Stef Visjager over volwassen worden en over heimwee. Naar vroeger en naar huis. Of misschien zijn het verhalen over buitenlander in Nederland zijn. Tuur Florizoone verzorgt op accordeon de begeleiding.

‘Van slaapliedjes en heimwee’ werd mogelijk gemaakt door het Mediafonds, vanuit de regeling Open woorden.