Brieven uit Nicaragua

Namen

Brieven uit Nicaragua

Namen

In deze aflevering beantwoordt Stef de vraag: hoe heet uw vrouw? 'Brieven uit Nicaragua' is een achtdelige serie videobrieven waarin Stef Biemans vertelt over zijn leven in Nicaragua n.a.v. vragen van kinderen.