Hollands Spoor

VPRO, 27-05-1979, voorlichting over Europese verkiezingen

Hollands Spoor

VPRO, 27-05-1979, voorlichting over Europese verkiezingen

Voorlichting over Europese verkiezingen voor zo goed als lege zaal in Amsterdam
Div. shots reclamecampagne

Div. interviews:
- Prof. Degenkamp, PvdA
- Voorzitter jongerenorganisatie en lid partijbestuur PvdA Rottenberg
- Voorzitter Samkalden van Europese beweging
- B. Kalma, lijsttrekker PSP
- Dr. ir. J.L.A. Jansen, lijsttrekker PPR
- J. den Uyl, R. Lubbers en mr. J.G. Rietkerk, fractieleiders van resp. PvdA, CDA en VVD.