Canada at War (fragment)

Eerste beelden D-Day, 6 juni 1944

Canada at War (fragment)

Eerste beelden D-Day, 6 juni 1944

Canada at War part 9. The Norman Summer
00.26 Bijeenbrengen en formeren van de invasievloot. Sein
tot het vertrek over het Kanaal
00.58 Amerikaanse B-17's bombarderen Duitse kustverdediging
01.09 Landingsschepen, troepenschepen en escorterende boten
onderweg
01.27 De eerste aanvalsgolf der Amerikanen in LCA's. Kanons
van alle oorlogsbodems vuren op de kust, Duitse
kustverdiging slaat alarm en bemand de stukken. De
Duitsers schieten op de naderende geallieerden. Beach
Group in een LCA
02.45 Canadezen in een LCA klaar om aan land te gaan
02.54 Duits spoorweggeschut en gecamoufleerd kustgeschut
bestookt de aanvallers. Overvliegende B-24's en B-25's
bombarderen de kust, Duitse Flak schiet terug
03.28 Amerikaanse Boston A-20 staat in brand en stort neer
03.36 LCA's naderen onder beschermend bombardement de kust.
Duitse geweer- en mitrailleurschutters schieten uit
alle macht
04.13 Canadezen verlaten de LCA en stormen het strand op, de
eerste golf aanvalstroepen rukken voorzichtig op,
bestookt door Duitsers. Op weg door smalle holle weg
en langs dorp