De Amsterdamse vuilnisophaaldienst

RVD, 1936

De Amsterdamse vuilnisophaaldienst

RVD, 1936

De vuilnisophaaldienst: een vuilnisman leegt
vuilnisbakken in een vuilnisauto, de container op de
vuilnisauto wordt gekanteld zodat het vuil doorstroomt, de
volle container wordt overgeladen op een vrachtboot en
vervangen door een lege.
Scenes:
-Bezemwagens vegen de straten (Damrak, Amsterdam).
-Rioleringsdienst: met een auto voorzien van een
zuiginstallatie worden putjes geleegd.
-Een baggerschip schept slib uit een gracht. Met cu van
een maalmachine en een lopende band (in het schip(?)).

advertentie