Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 1)

Haghe Film, 1930

Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 1)

Haghe Film, 1930

Eerste deel van 5-delige filmreeks over de bouw van de
nieuwe fabriek van Van Nelle te Rotterdam. De opnamen zijn
los gemonteerd en geven derhalve geen chronologische
weergave van de voortgang van het bouwproject. Hier en
daar echter heeft enige incidentele montage plaatsgevonden,
omdat shots van een bepaald object tweemaal in dezelfde
camera-opstelling gemaakt worden, de eerste maal tijdens de
constructie, de tweede maal als het object gereed is. Niet
bekend is, of uit dit materiaal ooit een gerede film is
gemaakt.

Beschrijving 00.11 Aanbrengen van de afwerkvloer op een der verdiepingen
door met de schop opgebrachte specie met plekspaan
glad te strijken. Vloerwapening van vlechtwerk van
betonijzer. De ruwbouw van de benedenverdieping,
funderingsbekisting. De eerste twee bouwlagen zijn
gereed
02.23 Beton storten op de eerste bouwlaag. Opbouw van een
heistelling bij de reeds ten dele opgetrokken
kelderverdieping. Tweetal heistellingen, waarvan er een
een heipaal de grond in drijft
04.16 Gebouw in aanbouw, vermoedelijk t.b.v. de
energievoorziening; door beide heistellingen in de
bodem geheide heipalen, waarvan de koppen zijn
'gesneld'. Gestorte en uitgeharde metersbrede
funderingsmuur waarop de fabrieksgevel komt te rusten
05.19 Een der verdiepingen in ruwbouw. De fabrieksschoorsteen
en de bouwplaats gefilmd van boven af, van zwaar
betonijzer gevlochten cylinders t.b.v. de zuilen, die
de etages dragen. De vierkante bekisting rond de
cylinders
06.32 Overzicht van de bouwplaats; een der verdiepingen in
ruwbouw, waar het frame van stalen ramen wordt ingezet.
Kijkje van bovenaf op reeds gereed zijnd bijgebouw.
De bovenste etage met een wirwar van bekistingsplanken.
Een der lagere verdiepingen met reeds ingezette ramen
08.16 De staalconstructie van het energiegebouw met het
halfronde dak. Woud van heipalen met gesnelde koppen;
het snellen van de heipalen en het opruimen van het
puin en de grond tussen de palen; de in zeskante
funderingsblokken verankerde wapeningscylinders. De
bekisting rond het vlechtwerk in de fundering
09.46 Einde