Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 2)

Haghe Film, 1930

Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 2)

Haghe Film, 1930

Tweede deel van 5-delige filmreeks over de bouw van de
nieuwe fabriek van Van Nelle in Rotterdam. In dit deel
beelden van het heien van de heipalen, die vanwege de
enorme lengte, ter plaatse gemaakt werden. Het storten en
afwerken van een betonvloer en het storten van beton
t.b.v. de etagezuilen. Deels ongemonteerd materiaal.

00.00 De reeds geheel beglaasde achtergevel. Vervoer van
tientallen meters lange betonnen heipalen over
smalspoor, heistelling, heien van een heipaal. Het
gereedgekomen fabriekscomplex naast de rivier
1.37 Storten en afrijden van met kruiwagens aangevoerde
betonspecie, die meteen van een gladde afwerklaag
voorzien wordt. Ophijsen van een betonnen heipaal,
die door de heimachine langzaam in de grond geheid
wordt, witte stoomwolken benemen bijna het zicht
4.24 Aanbrengen van een rokende laag bitumen met daarop een
afdekklaag op het dak van de fabriek. De bouwput in het
allereerste stadium. De voorgevel van de nieuwe, thans
geheel gereed gekomen fabriek. Overzicht van de
bouwplaats voor de constructie van heipalen, de
vierkant gevlochten kokerconstructie, die de wapening
voor de palen vormt. De omkiste kokers.
6.09 Aanvoer per kiplorrie van grind en vullen van
kruiwagens met zand. Vullen van de stortbak van de
betonmixer met zand en grind. Etage, geheel beglaasd
en voorzien van een gladde werkvloer, storten van beton
in de bekisting van het funderingsblok, waarin de
cylindervormige, in zwaar betonijzer gevlochten koker
voor de wapening van de zuilen, is verankerd
7.35 Een volgend segment van de koker wordt aangedragen.
betonvlechters maken een wapeningskoker op een
primitieve werkbank ( noot 1 ). De bouw is gevorderd
tot de bekisting van de begane grond. De nieuwe fabriek
na de in gebruikneming
8.41 Einde

advertentie