Manuscript voor een sleutelroman

Damokles

Manuscript voor een sleutelroman

Damokles

Een documentaire over de verdwijning van Hannie Klinkhamer uit Ganzedijk in 1992 n.a.v. de verschijning van het boek 'Woensdag gehaktdag' van haar voormalige echtgenoot Richard Klinkhamer. Verslaggever Jan Paul de Bondt bezoekt haar vroegere woonplaats, het gehucht Ganzedijk en het Winschoter ziekenhuis waar zij werkte en voert vraaggesprekken met dorpsbewoners, oud-collega's, de plaatselijke politierechercheur en met Richard Klinkhamer.

Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: het karakter van Hannie; haar huwelijk met Richard Klinkhamer; het overmatige alcoholgebruik van haar echtgenoot; de echtelijke ruzies en de mishandelingen die er binnen het huwelijk plaatsvonden; de echtscheiding en de plotselinge vermissing van Hannie; het vastgelopen onderzoek naar haar verdwijning en het boek 'Woensdag gehaktdag' dat Klinkhamer schreef als weerwoord op de vele beschuldigingen van moord die hem vanuit de dorpsgemeenschap en de politie ten deel vielen.

advertentie