Francisco Castillo Trigueros

Sur les Debris

Francisco Castillo Trigueros

Sur les Debris

Op 12 september 2014 werd Sur les Debris (2013) van Francisco Castillo Trigueros (Mexico) in Rasa uitgevoerd door Shanna Guiterezz. "Onder de verbrokkelde percussieve lijnen van de basfluit in Sur les debris vinden we de versplinterde overblijfselen van een opname van een gedicht van Arthur Rimbaud. De opname is amper hoorbaar (en het geluid nooit herkenbaar aanwezig) maar speelt een essentiële rol in het concept van het stuk; als zaadjes waaruit de ritmische materialen en klankkleuren ontkiemen. De muziek is bros en grillig. De structuur bevindt zich op het raakvlak tussen ritme en textuur, met verbrokkelde orgeltonen die worden ontketend of afgekapt middels heftige gebaren, stiltes en pauzes waardoor het stuk allesbehalve rechtlijnig is. Sur les debris is opgedragen aan de fluitiste Shanna Gutierrez met wie ik talloze uren heb gewerkt terwijl we materiaal verzamelden, muzikale passages uittestten, ideeën uitwisselden, kortom muziek maakten."

advertentie