Milieu als werkgever

RVU, 8 januari 1985

Milieu als werkgever

RVU, 8 januari 1985

Programma over bedrijven die het milieu als uitgangspunt hebben genomen, gemaakt in opdracht van het Landelijk Milieu Overleg, gefinancierd door het Ministerie van VROM.

Met als onderwerpen:
Zonnevang in Eindhoven, een bedrijf dat op milieuvriendelijke wijze zonnepanelen en boilers maakt. Div. shots in het bedrijf van de handmatige produktie van zonnepanelen. Interview met de oprichters die in een woon/werkgemeenschap leven.

De Domme Dirk in Broek op Waterland, een ecologische boerderij/kaasmakerij waar men met een kleinschalige produktie en verbouwing zonder kunstmest een natuurlijk evenwicht in het landschap probeert terug te krijgen.

Kringloopcentrum in Hellendoorn, hergebruik van afval waarbij huisvuil wordt gecomposteerd en groter afval wordt gerepareerd en in een eigen winkel wordt verkocht.

advertentie