Het Gebouw

Blok 2 : 15.00-16.00 uur

Het Gebouw

Blok 2 : 15.00-16.00 uur

Tweede blok van Het Gebouw van 24 juni 1986, met om:

15.13 uur in rubriek 'De Bovenkamer' discussieert het panel van Marie José Grotenhuis en Aukje Holtrop o.l.v. Mirjam Elias met gast, architect Jan Brouwer, over het gesol van architecten in Den Haag. Wethouder Adri Duivesteijn van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing geeft zijn visie op deze kwestie. Vervolgens bespreekt het panel met directeur Dineke Mulock Houwer van Directie Coördinatie Emancipatiebeleid het niet terugkeren van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Annelien Kappeyne van de Copello in het tweede kabinet-Lubbers. Tot besluit discussieert het panel over abortus.

Onderbroken door Ster-Nieuws-Ster.
Tijden bij benadering.
Programma niet afgeluisterd. Beschrijving is gemaakt op basis van programmagegevens.

advertentie