OVT

OVT

Historisch programma, met achtereenvolgens:
-De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt gaat deze week over een grap die Arie en zijn toenmalige VARA-collega Jan de Troye uithaalden op eerste Paasdag in 1954. Onder het motto "Mijn naam is haas" probeerden deze twee radioverslaggevers uit te vissen hoe het gesteld was met de veelgeroemde Nederlandse gastvrijheid jegens buitenlandse toeristen.
-Kees Slager in gesprek met de hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders naar aanleiding van het feit dat 14 jaar geleden gif in de grond van Lekkerkerk werd gevonden, het eerste echt grote milieuschandaal, en tevens naar aanleiding van de uitspraak deze week van de Procureur Generaal van de Hoge Raad dat bedrijven die voor 1975 openbare vuilstorten gebruikten om hun gif kwijt te raken ook moeten betalen voor de sanering van de grond. Voorheen was dat vanaf 1975. Wat is er gebeurd sinds 1980 gebeurd aan bodemsaneringen.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Adri van Montfoort, die vorige week promoveerde op "Een topje van de ijsberg, kinderbescherming en de bestrijding van kindermishandeling in sociaaljuridisch perspectief" (SWP), over de geschiedenis van de kinderbescherming en van Montfoorts analyse dat de Kinderbescherming er is om de maatschappij te beschermen tegen kinderen dan andersom.
-Kees Slager in gesprek met prof. W. Willems, directeur van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek), die een noodkreet heeft geuit omdat volgens hem een catastrofe dreigt voor het archeologisch erfgoed ten gevolge van nieuwbouw, spoorlijnen, nieuwe wegen etc. tevens het geluid van de zogenaamde 'oerknal' ter gelegenheid van de opening van het Archeon.
-Reportage van Gerard Leenders naar aanleiding van het boek "Dansen rond de vrijheidsboom, revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie in 1793", (Stichting BRG), en gesprek met Joost Rosendaal, een van de auteurs.
-Kees Slager in gesprek met de hoogleraar retorica mevrouw Prof.Dr. Marijke Spies naar aanleiding van het zojuist van haar hand verschenen boek "Bij Noorden om" (Amsterdam University Press), over de ontdekkingsreiziger Olivier Bruneel die probeerde eind 16de eeuw de noordelijke route naar China te vinden.
-7de aflevering van Voort Kameraden, dertiendelige Spoor Terugserie over de geschiedenis van 100 jaar sociaaldemocratie. Deze aflevering gaat over de SDAP, AJC, Volk en VARA tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee maanden na de inval wordt Rost van Tonningen benoemd tot commissaris voor marxistische organisaties. Hoe gedroeg de rode familie zich toen de nazi's het hier voor het zeggen hadden.
Te horen zijn (of uit HA):
- Karel Polak, toen redacteur Het Volk
- Jan Broeckx, VARA-directeur
- Technicus Jan Moene, die meeluisterde tijdens het gesprek tussen Broeckx en Rost van Tonningen
- J.W. Scheps, tijdens de oorlog SDAP-raadslid te Zeist
- SDAP-voorzitter Koos Vorrink
- Henk Roos, actief AJC-lid, over verzet binnen AJC.
- Hilda Verweij-Jonker, contactpersoon tussen verzet en NVV.
- van der Kieft, over de viering van het 50-jarig bestaan SDAP (1944).

advertentie