OVT

OVT

Historisch programma, met achtereenvolgens:
-Arie Kleijwegt maakt zich in zijn Ochtendwijding druk over het feit dat waarschijnlijk as dinsdag in de Eerste Kamer op de valreep de nieuwe Mediawet zal worden aangenomen, waarmee o.a. aan de omroepen voor 10 jaar een concessie wordt verleend. Een gevolg van de meerderheid in de Kamer van PvdA en CDA, waaraan op 3 mei - Kamerverkiezingen - een einde zal komen.
-Naar aanleiding van de lancering van het "strategisch plan voor de monumentenzorg" door de minister van WVC Drs. Hedy d'Ancona, praat Kees Slager met Marie-Louise Tiesinga, die zich als Eerste kamerlid voor D'66 al jaren bezighoudt met monumenten, Ubbo Hylkema - tot voor kort directeur van de Rijksdienst Monumentenzorg, en met Dixie Scholt, projectleidster van de nieuw op te richten Vereniging Open Monumenten (Cultuurmonumenten), over de monumentenzorg, over het plan van d'Ancona en over de oprichting van de nieuwe Vereniging Open Monumenten.
-Reportage van Kiki Amsberg van de jaarlijkse internationale museumbeurs SIME in Parijs, waar tien Nederlandse musea presenteerden onder de titel 'Eaulande' om het cultuurhistorisch toerisme te bevorderen.
-Kees Slager in gesprek met Fred Schmidt naar aanleiding van het overlijden op 13 april van de linkse uitgever en boekhandelaar Rob van Gennep. Schmidt was in 1969 redacteur bij Van Gennep.
-Reportage van Hans Olink over het toneelstuk naar aanleiding van het onthoofden van Johan van Oldenbarnevelt. Drie maanden na diens onthoofding in Den Haag op 13 mei 1619 werd in Londen een theaterstuk opgevoerd. Het stuk raakte zoek, maar wordt deze week voor het eerst weer opgevoerd.
-8ste aflevering van de dertiendelige Spoor Terugserie Voort Kameraden over de geschiedenis van 100 jaar sociaal democratie. Deze aflevering gaat over de Doorbraak, de periode vlak na de oorlog waarin men probeert een brede volkspartij op te richten. De PvdA ontstaat uit de SDAP.
Aan het woord:
- Vorrink (HA), over het bestaansrecht van de oude SDAP
- van der Goes van Naters, een van de gijzelaars in Kamp Michielsgestel, waar al gesproken is over de toekomst van de partij na de oorlog.
- Drees (HA), die eerst de oude SDAP heropgericht wil zien na de oorlog.
- Hilda Verweij Jonker, over de ontwikkelingen vlak na de oorlog.
- Wim Thomassen, secretaris van het politiek overleg tussen de doorbraakpartijen, ook over het bisschoppelijk mandement waarin de PvdA taboe wordt verklaard voor het katholieke volksdeel.
- Christien de Ruijter-de Zeeuw, die het allemaal maar zozo vindt.

advertentie