Canon - Kate Moore

uitgevoerd door Saskia Lankhoorn

Canon - Kate Moore

uitgevoerd door Saskia Lankhoorn

Opgenomen op November Music 2014: Saskia Lankhoorn met Canon van Kate Moore voor piano en electronica.

advertentie