Qasida: Rosario “La Tremendita” & Mohammad Motamedi

Live @ Glatt und Verkehrt

Qasida: Rosario “La Tremendita” & Mohammad Motamedi

Live @ Glatt und Verkehrt

EBU-opnamen van het festival uit Oostenrijk Glatt und Verkehrt, juli 2014. Qasida: een bijzondere muzikale ontmoeting tussen zangeres Rosario La Tremendita en Mohammad Motamedi. Gezongen Spaanse volkspoëzie en Perzische kunstmuziek, vermengd tot een klankwereld waarin het oude Spaanse Andalusië zich misschien even laat horen. Foto: Ton Maas.