Herdenking van de 250e sterfdag van Michiel de Ruyter

Orion, 29 april 1926

Herdenking van de 250e sterfdag van Michiel de Ruyter

Orion, 29 april 1926

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik bezoeken de plechtige
herdenking van de 250-ste sterfdag van Michiel Adriaensz. de
Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Kranslegging bij het
praalgraf van de Ruyter.
00.00 Tekst : Herdenking van den sterfdag van onzen groote
Zeeheld Michiel Adriaansz. de Ruyter 29 april 1676.
00.09 Beeld : Middelste beeld van drieluik.
00.14 Tekst : De Ruyter, de Schrik des Oceaans, wordt
dodelijk gewond in den zeeslag bij Sicilie.
00.22 Beeld : Schilderij, voorstellende de getroffen admiraal
omringd door zijn officieren.
00.25 Tekst : Landing van de Jantjes van de 'Tromp' en de
Hr.Ms. 'Heemskerk'.
00.34 Beeld : 2 door marinesleepboot getrokken sloepen, meren
af aan houten landingssteiger achter het Centraal
Station.
00.42 De matrozen en adelborsten verlaten de sloep en
klimmen op de steiger.
00.50 Waar zij zich opstellen, rechts richten en afmarcheren
onder commando van een bootsman.
01.05 Tekst : De Koningin begeeft zich naar de Nieuwe Kerk
te Amsterdam om een krans te leggen op het praalgraf.
01.14 Beeld : Hofauto, met open chauffeurszitplaats en
neergeslagen kap, rijdt voor, Koningin Wilhelmina en
Prins Hendrik stappen uit en begeven zich naar binnen.
01.36 Tekst : Het Praalgraf van de Ruyter in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam.
01.46 Beeld : Het bovenste gedeelte van het praalgraf met het
wapen der Zeven Verenigde Nederlanden.
01.55 Tekst : Klein is het volk waarover de Hooge Landvrouwe
regeert, Groot zijne zonen, alom ter wereld geeerd.
02.03 Beeld : Het Praalgraf, bedekt met bloemstukken en
kransen.

advertentie