EXTRA KOLENPRODUCTIE

Polygoon Hollands Nieuws, 1 februari 1963

EXTRA KOLENPRODUCTIE

Polygoon Hollands Nieuws, 1 februari 1963

Mensen staan in de rij bij een kolenhandelaar. Als gevolg van de dichtgevroren rivieren kunnen de kolen niet meer per schip worden vervoerd en worden ze daarom per trein getransporteerd. De schepen liggen in de haven van de Staatsmijnen te wachten tot de dooi invalt. De mijnindustrieraad heeft besloten om twee vrije zaterdagen door te werken om extra kolen te krijgen. Kompels gaan met een lift de mijn in en winnen kolen. Boven komen treinwagentjes met kolen aan, waar ze worden geleegd. De kolen worden gewassen en gesorteerd en uiteindelijk per trein vervoerd.