Openbaar kunstbezit 9-11-1969

NOS

Openbaar kunstbezit 9-11-1969

NOS

In dit deel wordt het schilderij Claudius Civilis behandeld, dat op de Rembrandttentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam hangt. Hierbij wordt oa ingegaan op de geschiedenis en de aantrekkingskracht van het schilderij.
SHOTS:
va 00:39:55 int. en ext. Rijksmuseum te Amsterdam met Rembrandttentoonstelling, oa een rij wachtende mensen, suppoost, kaartjesbalie en mensen in een tentoonstellingszaal en het schilderij Claudius Civilis; transport van het schilderij Claudius Civilis naar het Rijksmuseum. Verder (details en voorstudies van) het schilderij Claudius Civilis (in kleur) en De staalmeesters (in kleur) door Rembrandt, een tekening van het Paleis op de Dam, Cladius Civilis door Jürgen Ovens en door Antonio Tempesta en een voorstudie van Cladius Civilis door Govert Flinck.