Televizier Magazine 28-02-1975

AVRO

Televizier Magazine 28-02-1975

AVRO

Reconstructie van het bombardement op het Bezoudenhout door Jan Scholtens voor de Televizier Magazine. Geïnterviewd worden de bommenwerpers Wim van Steijn en Bastiaan Sjerp.