Radio à la Carte

Vincent Bijlo: Barend Servet en Sjef van Oekel

Radio à la Carte

Vincent Bijlo: Barend Servet en Sjef van Oekel

Barend Servet en Sjef van Oekel - Door Vincent Bijlo

Barend Servet en Sjef van Oekel, vanaf zo ongeveer mijn zesde, zevende jaar hoorde ik deze meesterlijke Wim T. Schipperscreaties door mijn ouderlijk huis schallen, daarbij een handje geholpen door mijn vader, die ervoor zorg droeg dat de heren de mogelijkheid kregen hun stemmen door onze huiskamer te laten klinken. Via de grammofoonplaat, dan wel de radio of de toenmalige zwartwittelevisie, reeds. Niet dat ik nu dus alles snapte van wat de heren zeiden, maar dat donderde niets, als het ware, dat kwam niet alleen door mijn kinderlijke niveau van begrip, doch ook wel degelijk door de taal, waarin Schippers Servet en Van Oekel liet spreken, reeds.

Ze spraken een archaïsch soort Nederlands, alsof ze altijd redevoeringen afstaken, maar vaak de verkeerde redevoering bij de verkeerde gelegenheid, snappez-vous?

Ik was dan ook buitengemeen verrast, dat ik op het onvolprezen Woord.nl, dat duizenden uren radio en nooit uitgezonden radio herbergt, een feestelijke avond aantrof, gepresenteerd door Servet en Van Oekel, ten huize van het COC Groningen, op 30 maart 1974.

Het is, als het ware dus, want ik was er wel niet, maar zo leek het wel degelijk, het is alsof ik daar, in het luisterrijke stadje Groningen, gelegen aan de rivier de Groon, het is dus, daar was ik, reeds, het is alsof ik daar, op 30 maart 1974 dus, in het homo- of anderszins seksuele publiek aanwezig was, wat ten ene male onmogelijk is, daar ik toentertijd nog slechts de leeftijd van 9 jaar had, en, dientengevolge dus, al lang op één oor lag. Schippers’ taalgebruik is besmettelijk, dat leest u wel, reeds.

Ik citeer Van Oekel bij het COC: “Om deze verhalen goed te kunnen begrijpen, dienen wij ons te verdiepen in de prehistorische mensheid, die reeds danig cohabiteerde. Was er toen al sprake van homofilie? Ja natuurlijk. Wie kent niet de legende van de wippende Griek! Er is een café naar hem genoemd. Alsmede café De Keulse Pot.”

Dan vervolgt hij, zonder verdere inleiding: “Thermiek is lucht, maar geen gewone lucht, thermiek is opstijgende lucht. Hoe nu ontstaat thermiek? Thermiek ontstaat door een onstabiele atmosfeer. Hoe nu ontstaat een onstabiele atmosfeer? Welnu! Ik geloof dat wij een beetje van ons onderwerp zijn afgedwaald, Barend. Bovendien, jij zou toch grammofoonplaatjes gaan draaien, lekker veel van mij?”
En zo gaan van Oekel en Servet 40 minuten lang door, ononderbroken, uit de koker van radiomaker Wim Noordhoek, dan, dan, dan.

Soms begrijpen wij er de ballen van. “Via grotschilderingen, die later dus zouden uitmonden in fresco’s van de Griekse beschaving, de Vroeg-Christelijke dus, ook zoiets. Dit voor degenen die dit nog niet wisten.”

Enfin, zie maar, luister naar dit volkomen onbegrijpelijke, begrijpelijke optreden, op teksten van Wim T. Scheppers dus. “Bureaus of dichtbundels, waar is uw glans, heb ik wel eens gelezen. En wanneer ik denk aan de glazuurblauwe luchten, ach, laat ook maar, gehaakte beddensprei, ik word niet goed!”