De 20e nationale boomfeestdag

Polygoonjournaal 76 - 13

De 20e nationale boomfeestdag

Polygoonjournaal 76 - 13

In bijna vijfhonderd gemeenten hebben meer dan 100.000
leerlingen van de basisschool bomen geplant i.h.k.v. de
twintigste Nationale Boomfeestdag. Op deze dag krijgen ze ook
uitleg over het werk van Staatbosbeheer.
SHOTS: kinderen graven gaten en planten bomen bij Bilthoven;
boswachter Polman geeft uitleg over bossen en aanplant; paard
trekt boomstammen door het bos na houtkap; boomchirurg aan
het werk in oude boom.

advertentie