Plataan in Leeuwarden

Van gewest tot gewest, 1991

Plataan in Leeuwarden

Van gewest tot gewest, 1991

Reportage nav boomfeestdag 1991 over een 110-jarige plataan
in Leeuwarden die door de bouw van een nieuwe schouwburg
dreigt te worden gekapt.
De aktiegroep "Vrienden van de Plataan" proberen de boom te
behouden.
Interviews met Herman Sieben en Jan Doede Niemeyer, vrienden
van de plataan.
Div. shots plataan (vlakbij stadsschouwburg "De Harmonie") in
Leeuwarden.