Nieuwsberichten A.N.P.: De Duitse Inval (10 Mei 1940)

Nieuwsberichten A.N.P.: De Duitse Inval (10 Mei 1940)

Klok. ANP
1. Voortaan zal toevoeging:"publikatie etc. verboden" worden weggelaten.
2. Proclamatie: “Mijn volk! Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Dit, niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien, zo lang wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is.
Ik en mijn regering zullen onze plicht doen. Doet gij de Uwe overal, ieder op zijn plaats, met de rust waartoe een rein geweten ons in staat stelt.
3. Hoofdkwartier meldt: Vannacht 3 uur Duitse troepen onze grens overschreden. Alles paraat bevonden. 6 Vliegtuigen neergeschoten.

advertentie