Geertje Wiersma over Johanna Borski

VPRO; De Avonden, 27-10-1998

Geertje Wiersma over Johanna Borski

VPRO; De Avonden, 27-10-1998

Inteviewster Sarah Verroen in gesprek met historica Geertje
Wiersma, schrijfster van de biografie 'Johanna Borski,
financier van Nederland (1764-1846)'. Borski was de weduwe
van een bankier, die na het overlijden van haar man het
bedrijf overnam, zoals in die tijd gebruikelijk was. Borski
heeft indertijd, weliswaar met een duidelijk winstoogmerk, de
Nederlandsche Bank gered door te investeren in aandelen van
de Nederlandsche Bank op een moment dat geen enkele ander
investeerder daar in geloofde. Wiersma vertelt over positie
van vrouwen in de financiële wereld in de negentiende eeuw.
In die tijd was de financiële wereld ook een mannenwereld, en
sommige plekken waren voor vrouwen niet toegankelijk,
waardoor zij of kantoor aan huis hield of met zaakgelastigden
moest werken. Bevat een fragment uit het boek gelezen door
Wiersma.

advertentie