Boottocht door de ondergelopen Wieringermeer

HARK-film, 1945 (fragment)

Boottocht door de ondergelopen Wieringermeer

HARK-film, 1945 (fragment)

Fragment uit film van de Nationale Hulpactie Roode Kruis (HARK) over de
verwoestingen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en
de naoorlogse hulpacties om het land weer op te bouwen. Met
beelden van vóór, tijdens en vlak na de oorlog.
Deze film is ook bekend als de "HARK-film".
Scenario en algemene leiding: A.J.W. de Groot; montage en
samenstelling: H.A. Ruygrok; geluid F.P.M. Pulles.

Kaartje Wieringermeer, boeren aan het werk (voor de
oorlog), explosie in water.
Vaartocht door de onder water gezette
Wieringermeerpolder: ondergelopen (soms half ingestorte)
huizen en kerkjes, half onder water staand standbeeld De
Zaaier, monument ir. Lely.