Bevrijdingsfeesten Breda en Middelburg

amateuropname 29-10-1944

Bevrijdingsfeesten Breda en Middelburg

amateuropname 29-10-1944

Enthousiaste bevolking van Breda versiert de straten met
vlaggen. Jeugd wuift met vlaggetjes. De burgers juichen de
Poolse troepen toe, die de stad binnentrekken. Menigte staat
voor het stadhuis. De burgemeester en de divisiecommandant
schudden elkaar de hand. In Middelburg dringen muzikanten met
doedelzakken naar het spreekgestoelte om te spelen. Op de
achtergrond het in gotische stijl opgetrokken abdijcomplex
Panorama van de stadswijken