Toendra #7 promo

De voorlichting van Eva

Toendra #7 promo

De voorlichting van Eva

Veel mensen proberen werk en privé gescheiden te houden. Maar het wordt lastig als je woont op de plek waar je werkt. En vooral als op die werkplek dingen gebeuren die niet geschikt zijn voor de ogen van je negenjarige dochter. Dit is het dilemma waar Maurice en Laura mee kampen.
Laura: 'Een keer was Eva 's nachts wakker geworden. Ik ging naar boven, mijn jurkje hing nog naar beneden. Toen zei ze: 'mama, je bent toch niet zo naar beneden gegaan.' Toen werd het tijd om te stoppen.' Maurice en Laura besluiten van hun grote boerderij te verhuizen naar een plek waar Eva minder wordt geconfronteerd met hun beroep. Maar of het ze helemaal lukt om werk en privé gescheiden te houden?
Een verhaal gemaakt door Laura Stek.

advertentie