Den Haag na de Bevrijding

Den Haag na de Bevrijding

Den Haag na de Bevrijding.
Mededelingen door militair gezag over Radio Herrijzend Nederland. Kranslegging door Binnenlandse Strijdkrachten op Plein 1813. Verder over de hulpverlening in de hongergebieden.
Achtereenvolgens:
1. Mededeling Mil. Gezag Den Haag door "Olivier": aan Herrijzend Nederland Eindhoven o.a. in beslagneming Vesting Holland en arrestatie personeel Reichs Rundfunk en Max Blokzijl – Voorts wil ik vragen of de zender 245 M doorkomt - Zullen op de "Halfuren" progr. Eindhoven doorgeven (Olivier = inspecteur v. pol. v.d. Dool).
2. Herdenking op Plein 1813 gevallenen B.S. en Ondergrondse - Muziek - signaal - Kranslegging door B.S. - Rep. v.d. Dool - 3 officieren w.o. één Brit brengen saluut. Jeugd brengt bloemen aan.
3. Dr. Mr. Hoeben over hulpwerk van J.K.B. dat hielp bevolking Westen van hongersnood te redden Inter. Kerk Bemiddeling = ontstond in hongerwinter toen op 600 à 700 cal. Moest worden geleden - de Kerken werkten spontaan samen – Hoe de rantsoenen waren - extra buitenl. Hulp verlening. De Boeren weigeren af te leveren aan officiële instanties, wel aan de Kerken. Ook bezetters legden zich daarbij neer- opbouw van organisatie en wie daarin zitting hadden (reeks namen) Bureau met afd. (4): bevoorrading, Voeding, Kinderuitzending, Vervoer, medische afd. - 2500 Medewerkers Hulp uit Groningen - Friesland - Achterhoek - Wieringermeer. In Den Haag stierven 3 mnd. 200 p.w. aan ondervoeding.

Bron: Radio Herrijzend Nederland

advertentie