De gescheide vrouw (VARA; 13-02-1964)

Grote Geschiedenis Quiz 2015: Ronde 1, Vraag 15

De gescheide vrouw (VARA; 13-02-1964)

Grote Geschiedenis Quiz 2015: Ronde 1, Vraag 15

In deze documentaire vertellen gescheiden vrouwen over hun problemen. Interviews met mevr. drs. A. Hylkema en mevr. M. Delfos, respectievelijk presidente en secretaresse van Divortium, bond voor gescheiden vrouwen; mr. D. Huisman, advocaat in 's-Gravenhage en mr. H.E. Prinsen-Geerlings, secretaris van de Raad voor de Kinderbescherming te Haarlem. M.m.v. leden van de toneelvereniging "Vrij Spel" te Amsterdam.

advertentie