Profiel: Wim van Norden

KRO, 4 mei 2008

Profiel: Wim van Norden

KRO, 4 mei 2008

Wim van Norden (90 jaar) wordt gevolgd: bij een expositie van de familie Van Norden in Gouda; thuis in zijn werkkamer; in het oude Volkskrantgebouw en het voormalige Paroolgebouw aan de Wiboutstraat in Amsterdam; in en rond zijn huis op de hei in Drente.

Aan de orde komen: de expositie met kunstwerken van verschillende leden van de familie van Norden, een links nest van kunstenaars en politieke activisten.

De boeken van Gerard Mulder, o.a.: 'Léés die krant!' over de geschiedenis van Het Parool en de monografie 'Wim van Norden, portret van een courantier'; de jeugd van Wim van Norden; de rol van zijn moeder in de familie; de bombardementen op Rotterdam; het boek 'Verzetsblad in Oorlogstijd' van Madelon de Keizer; Van Nordens toetreding tot het verzet.

Van Nordens werk op de redactie van de verzetskrant Het Parool, o.a.: de zware keuzes over het wel of niet publiceren van gevoelige informatie, het werk van Wims zus Hilda voor Het Parool, de Reguliergracht 109 in Amsterdam, waar Parool-activiteiten plaatsvonden, de arrestatie van Van Norden in Den Haag in 1942 en zijn detentie in het Oranjehotel in Scheveningen; de slechte omstandigheden in de gevangenis; het fusilleren van Van Nordens goede vriend Cees de Groot.

Het jaarlijkse bezoek van Paroolmedewerkers aan de oorlogsgraven van oud-Paroolmedewerkers, o.a.: het onbegrip over het feit dat Van Norden nog nooit meegeweest is; de boosheid en het verdriet van Van Norden.

Van Nordens vriendschappen met Wim Polak en Simon Carmiggelt; de rol van Het Parool na de oorlog; Van Nordens functie als directeur van Het Parool; het succes van de onafhankelijke krant, Van Nordens betrokkenheid bij de stichting Democratie en Media, ooit opgericht als de stichting Het Parool in 1944 en eigenaar van het dagblad Het Parool; de kritiek op de stichting; de kritiek op het beleid van Van Norden, o.a.: zijn zuinigheid, conflicten met redacties.

Van Nordens karakteristieke eigenschappen: bescheidenheid, spaarzaamheid, soberheid en een ongelooflijk geheugen.

Zijn nevenfunctie als financier bij de bouw van het AMC in Amsterdam; Van Nordens functie als redder van de kwaliteitskranten; de Apax-affaire en het boek over deze affaire 'De grootste kraak in krantenland' van Kees Schaepman en Herman Spinhof; zijn functie als adviseur; Van Nordens kennis van het krantenvak; Van Nordens literaire aspiraties op jonge leeftijd.

INTERVIEWS hierover met:
- Gerard Mulder, auteur;
- Arthur van Norden, neef;
- Siebe Keulen, wethouder Gouda;
- Hilda Pommier, zus Wim;
- Theo Strengers, commissaris PCM;
- Madelon de Keizer, historicus.

SHOTS: door het programma heen diverse van Amsterdam.
ARCHIEFMATERIAAL: diverse krantenartikelen en oude uitgaven van Het Parool; diverse (zw/w) vanSimon Carmiggelt.

advertentie