De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO SMS actie’ (hierna “Actie”).

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO SMS actie’ (hierna “Actie”).

De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

De Actie start op 1 oktober en loopt tot en met eind november 2019. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Als je je (persoons)gegevens hebt doorgegeven, ontvang je drie sms-berichten van de VPRO, met een link naar de website van de VPRO waar je een kijkje achter de schermen wordt gegeven. Met je aanmelding ga je er tevens mee akkoord dat de VPRO je eenmalig per SMS én telefonisch mag benaderen met een aanbod.

De VPRO gaat zorgvuldig om met de door jou verstrekte (persoons)gegevens en handelt te allen tijde conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer over het actuele privacybeleid van de VPRO lees je op https://www.vpro.nl/over-de-vpro/privacy-statement.html. Je erkent dat je op de hoogte bent van en akkoord bent met de inzameling en verwerking van de (persoons)gegevens.

Met je deelname aan de Actie geef je toestemming aan de VPRO om alle door jou verstrekte gegevens op te slaan en anderszins te verwerken en indien nodig te verstrekken aan derden, zoals de (sub)verwerkers zoals Messagebird en Zapier, die de VPRO noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Actie en het telefonisch benaderen van de deelnemer. Jouw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan derden en worden door de VPRO en de ingeschakelde (sub)verwerkers binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie verwijderd.

De VPRO en de door zijn ingeschakelde (sub)verwerkers, hulppersonen en/of andere derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie, met uitzondering van schade waarvoor aansprakelijkheid wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten.

Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO Publieksservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.