Opgebrand

Wie betaalt?

Wie betaalt er voor de zorgkosten van een burn-out als je in dienst bent?

In 2011 kondigt voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers aan dat de aanpassingsstoornis per 2012 geschrapt wordt uit onze basisverzekering. De burn-out wordt vaak gediagnostiseerd als aanpassingsstoornis en dit betekent dat de kosten sinds 2012 dus voor de patiënt zijn. Maar in hoeverre moeten zij ook echt betalen? Tessa zoekt het uit.

Met: Marjolein Bastiaanssen (co-auteur richtlijn overspanning en burn-out) en Michiel Geldof van het Zorginstituut Nederland.

De cijfers

Tessa heeft voor haar onderzoek verschillende rapporten uitgepluisd, waaronder dit rapport in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin staat dat 63 procent van de behandelaars uit de curatieve GGZ de situatie acceptabel vindt om mensen met een burn-out te registreren met de diagnose depressie, omdat de behandeling dan wél vergoed wordt.

Ook de cijfers in de jaarrapporten van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspyschologen (LVE) vielen op. Hierin staat dat het aantal registraties van patiënten met een aanpassingsstoornissen halveerde na 2012: van negentien naar negen procent. Terwijl het aantal registraties van patiënten met depressies en angsten steeg van 31 naar 41 procent. Lees hiernaast een artikel uit de NRC over deze kwestie. 

In oktober 2014 is de LVE gefuseerd met de Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie. Vanaf dat moment zijn er geen jaarrapporten meer gemaakt en konden wij geen cijfers meer vinden.

Waarvoor ben je verzekerd?

Op de website van de Rijksoverheid staat welke zorg allemaal vergoed wordt in onze basisverzekering. Op de website van het Zorginstituut vind je specifieke informatie over de vergoedingen van psychische stoornissen. 

Download de app

Trees is een journalistieke zoektocht, waarbij journalisten Meike, Volkan en Tessa met jou uitzoeken wat jij wilt weten. Reageer op de vragen en verhalen van de makers en draag actief bij aan lopende onderzoeken via de app. Trees luistert naar je.Get it on Google Play