contact

contact

redactie

e-mail redactie gids@vpro.nl
e-mail ingezonden brieven forum@vpro.nl
 

redactionele leiding: Arne Leffring
artdirection: Beate Wegloop
vormgeving: Frederik Vorderhake
beeldredactie: Carla van Thijn
eindredactie: Robert-Jan Breeman, Martin ten Broek, Jos Schöttelndreier
redactie: Maarten van Bracht, Katja de Bruin, Gerhard Busch, Niels Hoeben, Hugo Hoes, Elja Looijestijn, Jelle Schot, Ilse van der Velden
onlinekanalen: Tibor Dekker, Jasper Koning

uitgever: Hugo Blom

assistent-uitgever: Gabrielle Hagedorn
secretariaat: Heleen van Rheenen

adverteren

Adverteren in de VPRO Gids in druk en online.

AdNovus B.V.
Telefoon: (036) 524 09 59
E-mail: info@adnovus.nl
Profiel 
Tariefkaart VPRO (NSTD)
Tarieven Plusproposities