De wereld kan wel een frisse blik gebruiken. Een nieuw perspectief, een andere agenda. Even uit de sleur van alledag. Het roer om, uit de doos. Oorzaken aanpakken, niet de gevolgen bestrijden. Dat helpt onszelf en verruimt onze blik en het helpt de wereld uit de knoop. Een mens heeft meer aan oplossingen dan aan problemen.

Het denken moet dus om. Maar omdenken is meer dan ratio alleen. Anders denken is ook anders voelen. Het geeft ook nieuwe energie. Misschien wel levenslust. De Friezen hebben daar zoals vaker een mooi woord voor. Ze kijken met een Friese blik naar verandering. In hun ‘omtinken’ ligt de nadruk op oppassen en aandacht. Niet alleen anders denken, maar aandacht geven met gevoel. Nieuwe ideeën leveren ook betrokkenheid en energie.

De VPRO heeft een lange traditie in het gebruiken van andere invalshoeken, ideeën, standplaatsen en vertelvormen om nieuw licht te werpen op de wereld. En we voelen ons aangetrokken door activisme. Verzet tegen heersende moraal leidt niet zelden tot verfrissende ideeën en elan. Uiteindelijk hebben de klimaatmarsen van jongeren vanaf eind 2018 de noodzaak van klimaatverandering definitief op de kaart gezet.

Vragen helpen de wereld vooruit. Vragen maken je sterker. Vragen maakt vrij. 

Maar meer nog dan uit verzet of zorg komt de zoektocht naar nieuwe wegen bij de VPRO voort uit nieuwsgierigheid. Wij willen doorgronden wat vanzelfsprekend lijkt. Nemen niets zomaar voor waar aan. In dit tijdsgewricht is meer dan ooit behoefte aan mensen met die instelling, makers en journalisten met die blik en een omroep met die missie.

De VPRO wil nieuwe perspectieven schetsen. Een omroep zijn die luistert en om zich heen kijkt. Die aandacht heeft en geeft. Die nieuwsgierig is en onbevangen. Een omroep die de twijfel omarmt. Die wikt en weegt en andere wegen bewandelt. Die interesse toont en vragen stelt. Uiteindelijk om de wereld een beetje beter te maken. Want zonder vragen geen antwoorden. Vragen helpen de wereld vooruit. Vragen maken je sterker. Vragen maakt vrij. 

En vragen zijn de brandstof voor alle VPRO-producties die ook in het voorjaar van 2022 weer te volgen zijn. Hawwe wille en ynspiraasje mei it!

Lennart van der Meulen, algemeen directeur van de VPRO