Half suiker, half zand

Half suiker, half zand

De canon van de Nederlandse geschiedenis is in het leven geroepen als een handleiding voor ‘wat iedereen van de Nederlandse geschiedenis zou moeten weten’, ingedeeld in vijftig onderwerpen. In de tentoonstelling ‘Half suiker, half zand’ in De Paviljoens neemt hoofdredacteur Hanne Hagenaars van kunsttijdschrift Mister Motley het meest recente deel van deze canon - vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden - onder de loep. Anton de Goede ontmoet samenstelster Hanne Hagenaars op de tentoonstelling in Almere, waar Mister Motley een speciaal nummer aan heeft gewijd.