Welke kunstvormen hebben een rol gespeeld bij de bevrijding van de vrouw? Dimitri Verhulst reist onder andere naar Scandinavië, dat in veel opzichten leidend is in het doorbreken van stereotypen.