Voortgang interview

Voortgang interview

met Awraham Soetendorp, aan de beurt is de tweede wereldoorlog: Awraham groeide op in een generatie die zichzelf afvroeg hoe dat allemaal in godsnaam had kunnen gebeuren. Hij woonde van zijn vijfde tot zijn tiende jaar (1948-1953) in Israel.