Thomas von der Dunk

Thomas von der Dunk

Nog een dag en dan wordt "onze"  kroonprins Koning Willem-Alexander de Eerste. En als het aan cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk ligt meteen ook de laatste monarch die ons land zal krijgen. Als echte Republikein zet hij zich lange tijd in voor andere staatsvorm. Aan de vooravond van de kroning vragen we hem waarom het zo stil is in de Republikeinse kamp.