waarsdatnou?

waarsdatnou?

Typerende foto's komen voorbij. Echtpaar Koos en Beppie raden over welk land het gaat.