Rellen in Egypte

Rellen in Egypte

In Egypte zijn opnieuw gevechten gaande tussen de aanhangers van de Moslimbroederschap en de politie, daarbij zijn tot nu toe ten minste vijftien doden vielen en vele tientallen gewonden.  Ze demonstreren tegen het bestuur en het afzetten van hun leider Morsi. Aan de telefoon Koert Debeuf, vanuit Cairo, vertegenwoordiger van de Europese liberalen.